Anal Fest 7 / 07.04.2018 / stage2 / 18:00

Anal w VooDoo
7 Kwietnia
Wjazd 20 żłocisza
Zespoły
Astarot (Turcja)
Organellum – każda oddzielona od cytozolu błoną komórkową struktura występująca w cytoplazmie komórki, wyspecjalizowana do pełnienia określonej funkcji. Komórka prokariotyczna nie zawiera organellów komórkowych, co odróżnia ją od komórki eukariotycznej. … jądro komórkowe. mitochondria.
Indignity (Boston)
Cytoplazma podstawowa to substancja o pozornie jednolitej strukturze, mogąca przyjmować różną postać od cieczy do galaretki (żelu). Ważnym składnikiem cytoplazmy podstawowej jest jednak skomplikowana przestrzenna sieć białkowych włókienek (mikrofilamenty) i mikrorureczek (mikrotubule), tworzących tzw. cytoszkielet. W cytoplazmie podstawowej znajdują się pozostałe plazmatyczne składniki komórki i zachodzi większość procesów metabolicznych. Cytoplazmę podstawową przenikają układy błonowe, a od zewnątrz ogranicza ją błona komórkowa.
CONFUSION (Dupa łysej mandragory)
Mitochondrium (w liczbie mnogiej mitochondria) – otoczone błoną organellum, obecne w większości komórek eukariotycznych. Organella te mają różną wielkość, przeważnie od 2 do 8 μm, mogą też szybko zmieniać swój kształt i rozmiary.
Sky Collapse ( RPA)
Jądro komórkowe, nukleus – otoczone podwójną błoną organellum obecne we wszystkich komórkach eukariotycznych, z wyjątkiem tych, które wtórnie je utraciły w trakcie różnicowania, np. dojrzałe erytrocyty niektórych ssaków (min. człowiek i człekokształtne).
I REFUSE (Z za pieca u Pana Boga w Ogródku)
Błona komórkowa, błona cytoplazmatyczna, błona plazmatyczna, plazmolemma, plazmolema (cytolemma, plasmolemma) – półprzepuszczalna błona biologiczna oddzielająca wnętrze komórki od świata zewnętrznego.

+ ……
Budzimy Pimpasa
Podczas koncertu będziemy zbierać pieniądze na leczenie Pawła „Pimpas” Wokalista zespołu Astarot #WstawajPimpas

https://analfestpoland.selino.pl/ – sklep z koszulkami

Więcej informacji napiszemy jak coś wymyślimy.